U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering en van het decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft de datum van indiening van de begroting bij het Vlaams Parlement

van Jan Peumans, verslag door Jan Bertels
1017 (2016-2017) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

14 december 2016
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
19 december 2016
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
28 december 2016
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
28 maart 2017
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
18 april 2017
Te behandelen in plenaire vergadering
12 mei 2017
Bekrachtigd en afgekondigd
23 mei 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1017 (2016-2017) nr. 1
1017 (2016-2017) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1017 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
107 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 107 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 101 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid