U bent hier

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017, over de beleidsbrief Gelijke Kansen 2016-2017, over de beleidsbrief Armoedebestrijding 2016-2017 en over de beleidsbrief Wonen 2016-2017

namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, verslag door Björn Anseeuw, Katrien Partyka, Jelle Engelbosch, Bart Van Malderen, Tine van der Vloet en Elke Van den Brandt
15 (2016-2017) nr. 7-K
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

8 december 2016
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

15 (2016-2017) nr. 1-Bijlagen
15 (2016-2017) nr. 2
15 (2016-2017) nr. 5
15 (2016-2017) nr. 7-A
15 (2016-2017) nr. 7-B
15 (2016-2017) nr. 7-C
15 (2016-2017) nr. 7-D
15 (2016-2017) nr. 7-E
15 (2016-2017) nr. 7-F
15 (2016-2017) nr. 7-G
15 (2016-2017) nr. 7-H
15 (2016-2017) nr. 7-I
15 (2016-2017) nr. 7-J
15 (2016-2017) nr. 7-K
15 (2016-2017) nr. 8
15 (2016-2017) nr. 9
15 (2016-2017) nr. 11

Meer details

Verslaggevers
Björn Anseeuw, Katrien Partyka, Jelle Engelbosch, Bart Van Malderen, Tine van der Vloet en Elke Van den Brandt