U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Ontwerp van decreet houdende de ondersteuning van cultureelerfgoedwerking in Vlaanderen

van de Vlaamse Regering
1014 (2016-2017) nr. 1
Ook gekend met citeeropschrift: Cultureelerfgoeddecreet
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

9 december 2016
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
4 januari 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
12 januari 2017
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
26 januari 2017
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
14 februari 2017
Te behandelen in plenaire vergadering
15 februari 2017
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
24 februari 2017
Bekrachtigd en afgekondigd
4 april 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1014 (2016-2017) nr. 1
1014 (2016-2017) nr. 3
1014 (2016-2017) nr. 4
1014 (2016-2017) nr. 5
1014 (2016-2017) nr. 6

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1014 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 78 leden hebben "ja" gestemd
  • 25 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid