U bent hier

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017, over de beleidsbrief Brussel 2016-2017 en over de beleidsbrief Vlaamse Rand 2016-2017

namens de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand, verslag door Willy Segers, Peter Persyn, Joris Poschet en Yamila Idrissi
15 (2016-2017) nr. 7-B
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

8 december 2016
Verslag (pdf) ingediend.
14 december 2016
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.

Documenten

15 (2016-2017) nr. 1-Bijlagen
15 (2016-2017) nr. 2
15 (2016-2017) nr. 5
15 (2016-2017) nr. 7-A
15 (2016-2017) nr. 7-B
15 (2016-2017) nr. 7-C
15 (2016-2017) nr. 7-D
15 (2016-2017) nr. 7-E
15 (2016-2017) nr. 7-F
15 (2016-2017) nr. 7-G
15 (2016-2017) nr. 7-H
15 (2016-2017) nr. 7-I
15 (2016-2017) nr. 7-J
15 (2016-2017) nr. 7-K
15 (2016-2017) nr. 8
15 (2016-2017) nr. 9
15 (2016-2017) nr. 11