U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 166 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de regionale televisieomroeporganisaties

van Lionel Bajart, Wilfried Vandaele, Karin Brouwers, Katia Segers en Bart Caron
1012 (2016-2017) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

8 december 2016
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
12 december 2016
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
14 december 2016
23 december 2016
Bekrachtigd en afgekondigd
24 januari 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1012 (2016-2017) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1012 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
105 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 105 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid