U bent hier

Ontwerp van decreet houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van Waterwegen en Zeekanaal NV van publiek recht en nv De Scheepvaart van publiek recht

van de Vlaamse Regering
1003 (2016-2017) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

5 december 2016
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
15 december 2016
Te behandelen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
In behandeling in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda:
Mondeling verslag
Beraadslaging
23 december 2016
Bekrachtigd en afgekondigd
31 januari 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1003 (2016-2017) nr. 1
1003 (2016-2017) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1003 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 101 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid