U bent hier

Ontwerp van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de energieprestaties van gebouwen

van de Vlaamse Regering
966 (2016-2017) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

4 november 2016
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
11 januari 2017
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
19 januari 2017
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
25 januari 2017
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
3 februari 2017
Te behandelen in plenaire vergadering.
17 februari 2017
Bekrachtigd en afgekondigd.
30 maart 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

966 (2016-2017) nr. 1
966 (2016-2017) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 966 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 100 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid