U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van regelgeving over de taalexamenregeling van het personeel, de studiegebieden en de programmatieprocedure voor het secundair volwassenenonderwijs, de programmatie van opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, een benoemingsstop voor het hoger beroepsonderwijs en de specifieke lerarenopleiding in de centra voor volwassenenonderwijs en bepaalde aspecten van alternerende opleidingen

van de Vlaamse Regering
1000 (2016-2017) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

2 december 2016
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
13 december 2016
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs
15 december 2016
In behandeling in Commissie voor Onderwijs
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
23 december 2016
Bekrachtigd en afgekondigd
13 februari 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1000 (2016-2017) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1000 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
106 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 80 leden hebben "ja" gestemd
  • 26 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Ann Brusseel en Jan Durnez
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid