U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van regelgeving over de taalexamenregeling van het personeel, de studiegebieden en de programmatieprocedure voor het secundair volwassenenonderwijs, de programmatie van opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, een benoemingsstop voor het hoger beroepsonderwijs en de specifieke lerarenopleiding in de centra voor volwassenenonderwijs en bepaalde aspecten van alternerende opleidingen

van de Vlaamse Regering
1000 (2016-2017) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

2 december 2016
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
5 december 2016
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
13 december 2016
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs
15 december 2016
In behandeling in Commissie voor Onderwijs
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs
22 december 2016
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
23 december 2016
Bekrachtigd en afgekondigd.
13 februari 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1000 (2016-2017) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1000 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
106 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 80 leden hebben "ja" gestemd
  • 26 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid