U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

29 november 2016
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
8 december 2016
Te behandelen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
In behandeling in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Benoemen van een verslaggever, bespreking en stemming
15 december 2016
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda:
Hoorzitting met de Mobiliteitsraad van Vlaanderen, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Agentschap Wegen en Verkeer, en het Rekenhof Voortzetting van de bespreking en stemming
Voortzetting bespreking en stemming.
23 december 2016
Bekrachtigd en afgekondigd
7 februari 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

995 (2016-2017) nr. 1
995 (2016-2017) nr. 3
995 (2016-2017) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 995 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 72 leden hebben "ja" gestemd
  • 24 leden hebben "neen" gestemd
  • 5 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Annick De Ridder en Joris Vandenbroucke
Materie
Gewestaangelegenheid