U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat het verbeteren van de brandveiligheid door het algemeen invoeren van optische rookmelders voor woningen betreft

van Jelle Engelbosch, Katrien Partyka, Mercedes Van Volcem, Marc Hendrickx, Valerie Taeldeman en Björn Anseeuw
989 (2016-2017) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

23 november 2016
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
8 januari 2017
Te behandelen in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
2 februari 2017
In behandeling in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
9 februari 2017
Aangenomen in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
17 februari 2017
Te behandelen in plenaire vergadering
10 maart 2017
Bekrachtigd en afgekondigd
31 maart 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

989 (2016-2017) nr. 1
989 (2016-2017) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 989 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
96 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 96 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid