U bent hier

Ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de radio-omroeporganisaties

van de Vlaamse Regering
983 (2016-2017) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

17 november 2016
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
30 november 2016
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
1 december 2016
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
6 december 2016
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoorzitting met als sprekers: - Bart Bosmans, CEO Norkring België - Simon Delaere, voorzitter Sectorraad Media SARC - Ben Appel, directeur Business and Legal Affairs Medialaan - Bruno Heyndrickx, directeur Top Radio
8 december 2016
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
19 december 2016
Te behandelen in plenaire vergadering
23 december 2016
Bekrachtigd en afgekondigd
3 februari 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

983 (2016-2017) nr. 1
983 (2016-2017) nr. 3
983 (2016-2017) nr. 4
983 (2016-2017) nr. 5

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 983 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
107 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 107 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid