U bent hier

Voorstel van resolutie betreffende de implementatie van een constante woonkostenbenadering voor sociale huurwoningen

van Björn Anseeuw, Valerie Taeldeman, Mercedes Van Volcem, Marc Hendrickx, Dirk de Kort en Jelle Engelbosch
981 (2016-2017) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

16 november 2016
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
29 november 2016
Te behandelen in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
19 januari 2017
In behandeling in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
9 februari 2017
Aangenomen in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
23 februari 2017
Te behandelen in plenaire vergadering

Documenten

981 (2016-2017) nr. 1
981 (2016-2017) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van resolutie 981 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 102 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
An Christiaens en Michèle Hostekint