U bent hier

Ontwerp van decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2016 betreffende het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren in de leertijd

van de Vlaamse Regering
980 (2016-2017) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

16 november 2016
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
8 december 2016
Te behandelen in
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
In behandeling in
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Aangenomen in
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Vergadering verenigde commissies
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
19 december 2016
Te behandelen in plenaire vergadering
23 december 2016
Bekrachtigd en afgekondigd
26 januari 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

980 (2016-2017) nr. 1
980 (2016-2017) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 980 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
108 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 77 leden hebben "ja" gestemd
 • 31 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Miranda Van Eetvelde
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid