U bent hier

Voorstel van decreet houdende aanvulling van artikel 17bis van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, wat een verbod op biggencastratie betreft

978 (2016-2017) nr. 1

Procedureverloop

15 november 2016
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
28 november 2016
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.
6 december 2016
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn

Documenten

978 (2016-2017) nr. 1

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid