U bent hier

Voorstel van decreet houdende aanvulling van artikel 17bis van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, wat een verbod op biggencastratie betreft

van Els Robeyns, Steve Vandenberghe, Rob Beenders, Joris Vandenbroucke en Bart Caron
978 (2016-2017) nr. 1
Stand van zaken: vervallen

Procedureverloop

15 november 2016
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
6 december 2016
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
25 mei 2019
Vervallen

Documenten

978 (2016-2017) nr. 1

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid