U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 tot uitvoering van artikel 13 van het decreet van 15 januari 2016 houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen en de oprichting van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen

897 (2016-2017) nr. 3
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

9 november 2016
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

897 (2016-2017) nr. 1
897 (2016-2017) nr. 2
897 (2016-2017) nr. 3