U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

9 november 2016
Verstuurd naar de voorzitter.
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering.
In spoedbehandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
18 november 2016
Bekrachtigd en afgekondigd.
13 december 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

974 (2016-2017) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 974 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 75 leden hebben "ja" gestemd
  • 28 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid