U bent hier

Ontwerp van decreet houdende de implementatie van de zesde staatshervorming en houdende diverse bepalingen met betrekking tot het beleidsdomein Werk en Sociale Economie

van de Vlaamse Regering
971 (2016-2017) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

8 november 2016
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
30 november 2016
Te behandelen in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
8 december 2016
In behandeling in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Aangenomen in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
19 december 2016
Te behandelen in plenaire vergadering
23 december 2016
Bekrachtigd en afgekondigd
9 februari 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

971 (2016-2017) nr. 1
971 (2016-2017) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 971 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
108 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 77 leden hebben "ja" gestemd
  • 5 leden hebben "neen" gestemd
  • 26 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 73 leden hebben "ja" gestemd
  • 5 leden hebben "neen" gestemd
  • 24 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Miranda Van Eetvelde
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid