U bent hier

Amendementen op de in eerste lezing door de commissie aangenomen artikelen van het voorstel van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat de oprichting en de organisatie van de regulator betreft

812 (2015-2016) nr. 6
Amendementen 2, 3, 4, 5 en 6
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

8 november 2016
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

812 (2015-2016) nr. 1
812 (2015-2016) nr. 2
812 (2015-2016) nr. 3
812 (2015-2016) nr. 4
812 (2015-2016) nr. 6
812 (2015-2016) nr. 7