U bent hier

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het voorstel van resolutie betreffende toepassing van gedragsinzichten bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van Vlaams beleid

852 (2015-2016) nr. 3
Amendementen 1, 2, 3 en 4
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

26 oktober 2016
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

852 (2015-2016) nr. 1
852 (2015-2016) nr. 2
852 (2015-2016) nr. 3