U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

21 oktober 2016
Verstuurd naar de voorzitter.
25 oktober 2016
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
7 november 2016
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
10 november 2016
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
1 december 2016
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
13 december 2016
Te behandelen in plenaire vergadering.
14 december 2016
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
23 december 2016
Bekrachtigd en afgekondigd.
6 februari 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

945 (2016-2017) nr. 1
945 (2016-2017) nr. 2
945 (2016-2017) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 945 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
104 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 104 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid