U bent hier

Ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid, wat betreft de opheffing van de Strategische Adviesraad voor het Wetenschaps- en Innovatiebeleid

van de Vlaamse Regering
946 (2016-2017) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

21 oktober 2016
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
17 november 2016
Te behandelen in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
8 december 2016
In behandeling in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Aangenomen in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
19 december 2016
Te behandelen in plenaire vergadering
23 december 2016
Bekrachtigd en afgekondigd
8 februari 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

946 (2016-2017) nr. 1
946 (2016-2017) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 946 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
108 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 91 leden hebben "ja" gestemd
  • 17 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 86 leden hebben "ja" gestemd
  • 16 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
An Christiaens
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid