U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

21 oktober 2016
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Onderwijs
4 november 2016
Te behandelen in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Onderwijs
8 november 2016
In behandeling in
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Hoofdstuk 7. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Adviezen: - Advies van de Raad van State (p. 55) - Advies van de Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin (p. 91) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 97) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Hoofdstuk 6. Leefmilieu en Natuur Adviezen: - Advies van de Raad van State (p. 64-67) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 103) - Advies van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (944 (2016-2017) - Nr. 1-Addendum) Benoeming van een verslaggever en bespreking
10 november 2016
In behandeling in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 9. Onderwijs en Vorming Adviezen: - Advies van de Raad van State (p. 55) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 97) - Protocol nr. 43 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van - Sectorcomité X - Onderwijs (Vlaamse Gemeenschap); - Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten - Afdeling 2 - Onderafdeling 'Vlaamse Gemeenschap'; - Overkoepelend onderhandelingscomité Vrij Gesubsidieerd Onderwijs (p. 115) - Advies van de Vlaamse Onderwijsraad (Addendum-2) Stemming
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 2. Economie, Wetenschap en Innovatie Adviezen: - Advies van de Raad van State (p. 55) - Advies van de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (p. 79) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 97) Benoeming van een verslaggever en toelichting
15 november 2016
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Hoofdstuk 7. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Adviezen: - Advies van de Raad van State (p. 55) - Advies van de Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin (p. 91) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 97) Voortzetting van de bespreking
16 november 2016
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Hoofdstuk 5. Energie Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding (art. 47, 1°) Adviezen: - Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektricitiets- en Gasmarkt (p. 53) - Advies van de Raad van State (p. 62) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 102) Benoeming van een verslaggever en bespreking
17 november 2016
In behandeling in
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Onderwijs
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Hoofdstuk 9. Onderwijs en Vorming Adviezen: - Advies van de Raad van State (p.55) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 97) - Protocol nr. 43 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van - Sectorcomité X - Onderwijs (Vlaamse Gemeenschap); - Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten - Afdeling 2 - Onderafdeling 'Vlaamse Gemeenschap'; - Overkoepelend onderhandelingscomité Vrij Gesubsidieerd Onderwijs (p. 115) Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk 8. Cultuur, Jeugd, Sport en Media Afdelingen 1 en 3 Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding Adviezen: - Advies van de Raad van State (p.55) - Advies van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (p. 83) Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 3. Werk en Sociale Economie Adviezen: - Advies van de Raad van State (p.55) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 97) Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
22 november 2016
In behandeling in
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 1: Algemeen Hoofdstuk 10 : Financiën Begroting Hoofdstuk 11: Inwerkingtreding Adviezen: - Advies van de Raad van State : p. 71-76 - Advies van de Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin: p. 93-95 - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen: p. 104, 105 en 107 - Advies van de Vlaamse Woonraad: p. 113-114 - Advies van Sectorcomité 10 - Onderwijs : Protocol nr. 43 : p. 120-127 Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Hoofdstuk 7. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Adviezen: - Advies van de Raad van State (p. 55) - Advies van de Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin (p. 91) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 97) Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 4. Kanselarij en Bestuur Adviezen: - Advies Raad van State (p. 61-62) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 102) Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Hoofdstuk 6. Leefmilieu en Natuur Adviezen: - Advies van de Raad van State (p. 64-67) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 103) - Advies van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (944 (2016-2017) - Nr. 1-Addendum) Voortzetting van de bespreking en stemming
23 november 2016
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Hoofdstuk 5. Energie Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding (art. 47, 1°) Adviezen: - Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektricitiets- en Gasmarkt (p. 53) - Advies van de Raad van State (p. 62) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 102) Voortzetting van de bespreking en stemming
24 november 2016
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 2. Economie, Wetenschap en Innovatie Adviezen: - Advies van de Raad van State (p. 55) - Advies van de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (p. 79) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 97) Bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Hoofdstuk 9. Onderwijs en Vorming Adviezen: - Advies van de Raad van State (p. 55) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 97) - Protocol nr. 43 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van - Sectorcomité X - Onderwijs (Vlaamse Gemeenschap); - Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten - Afdeling 2 - Onderafdeling 'Vlaamse Gemeenschap'; - Overkoepelend onderhandelingscomité Vrij Gesubsidieerd Onderwijs (p. 115) - Advies van de Vlaamse Onderwijsraad (Addendum-2) Voortzetting van de bespreking
29 november 2016
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 4. Kanselarij en Bestuur Adviezen: - Advies Raad van State (p. 61-62) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 102) Voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Hoofdstuk 7. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Adviezen: - Advies van de Raad van State (p. 55) - Advies van de Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin (p. 91) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 97) Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
1 december 2016
Aangenomen in
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk 8. Cultuur, Jeugd, Sport en Media Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding Adviezen: - Advies van de Raad van State (p.55) - Advies van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (p. 83) Voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Hoofdstuk 9. Onderwijs en Vorming Adviezen: - Advies van de Raad van State (p. 55) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 97) - Protocol nr. 43 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van - Sectorcomité X - Onderwijs (Vlaamse Gemeenschap); - Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten - Afdeling 2 - Onderafdeling 'Vlaamse Gemeenschap'; - Overkoepelend onderhandelingscomité Vrij Gesubsidieerd Onderwijs (p. 115) - Advies van de Vlaamse Onderwijsraad (Addendum-2) Eventueel voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 3. Werk en Sociale Economie Adviezen: - Advies van de Raad van State (p.55) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 97) Voortzetting van de bespreking en stemming
6 december 2016
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Hoofdstuk 7. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Adviezen: - Advies van de Raad van State (p. 55) - Advies van de Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin (p. 91) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 97) Stemming
8 december 2016
Aangenomen in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Hoofdstuk 2. Economie, Wetenschap en Innovatie Adviezen: - Advies van de Raad van State (p. 55) - Advies van de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (p. 79) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 97) Voortzetting van de bespreking en stemming
13 december 2016
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk 1: Algemeen Hoofdstuk 10: Financiën en Begroting Hoofdstuk11: Inwerkingtreding Adviezen: - Advies van de Raad van State: p. 71-76 - Advies van de SAR Welzijn, Gezondheid en Gezin: p. 93-95 - Advies van de SERV: p. 104, 105 en 107 - Advies van de Vlaamse Woonraad: p. 113-114 - Advies van Sectorcomité 10 - Onderwijs : Protocol nr. 43 : p. 120-127 Stemmingen
23 december 2016
Bekrachtigd en afgekondigd
29 december 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

944 (2016-2017) nr. 1
944 (2016-2017) nr. 1-Addendum
944 (2016-2017) nr. 1-Addendum-2
944 (2016-2017) nr. 2
944 (2016-2017) nr. 3
944 (2016-2017) nr. 4
944 (2016-2017) nr. 5
944 (2016-2017) nr. 6
944 (2016-2017) nr. 7
944 (2016-2017) nr. 8
944 (2016-2017) nr. 9
944 (2016-2017) nr. 10
944 (2016-2017) nr. 11
944 (2016-2017) nr. 12
944 (2016-2017) nr. 13
944 (2016-2017) nr. 15

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 944 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
108 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 77 leden hebben "ja" gestemd
 • 31 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 73 leden hebben "ja" gestemd
 • 29 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Peter Persyn, Vera Jans, Elke Van den Brandt, Valerie Taeldeman, Sonja Claes, Wouter Vanbesien, Robrecht Bothuyne, Koen Daniëls, Caroline Gennez, Imade Annouri, Caroline Bastiaens, Cathy Coudyser, Yamila Idrissi, Sofie Joosen, Ingrid Pira, Peter Wouters, Jan Bertels, Lieve Maes en Miranda Van Eetvelde
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid