U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met de Overeenkomst die is aangenomen op de 21ste Conferentie van Partijen bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, gedaan te Parijs op 12 december 2015

van de Vlaamse Regering
925 (2016-2017) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

18 oktober 2016
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
10 november 2016
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
16 november 2016
25 november 2016
Bekrachtigd en afgekondigd
21 december 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

925 (2016-2017) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 925 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
94 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 94 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
91 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 91 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid