U bent hier

Ontwerp van decreet van de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap en van de uitvoering van de begroting van de Vlaamse rechtspersonen zonder raad van bestuur voor het begrotingsjaar 2015

van de Vlaamse Regering
23 (2016-2017) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

17 oktober 2016
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
24 oktober 2016
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
25 oktober 2016
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking (in aanwezigheid van viceminister-president Bart Tommelein, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie en een afvaardiging van het Rekenhof o.l.v. raadsheer Hilde François) en stemming
23 november 2016
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
2 december 2016
Bekrachtigd en afgekondigd
20 januari 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

23 (2016-2017) nr. 1
23 (2016-2017) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet van de algemene rekening 23 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
98 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 71 leden hebben "ja" gestemd
  • 27 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
94 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 69 leden hebben "ja" gestemd
  • 25 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid