U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

10 oktober 2016
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
14 oktober 2016
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
24 oktober 2016
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs
12 januari 2017
In behandeling in Commissie voor Onderwijs
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
25 januari 2017
Te behandelen in plenaire vergadering.
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
3 februari 2017
Bekrachtigd en afgekondigd.
27 februari 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

914 (2016-2017) nr. 1
914 (2016-2017) nr. 1-Addendum
914 (2016-2017) nr. 2
914 (2016-2017) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 914 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
107 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 107 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid