U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

10 oktober 2016
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
24 oktober 2016
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs
12 januari 2017
In behandeling in Commissie voor Onderwijs
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs
25 januari 2017
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
3 februari 2017
Bekrachtigd en afgekondigd
27 februari 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

914 (2016-2017) nr. 1
914 (2016-2017) nr. 1-Addendum
914 (2016-2017) nr. 2
914 (2016-2017) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 914 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
107 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 107 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Jenne De Potter, Koen Daniëls en Tine Soens
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid