U bent hier

Motie tot besluit van de op 4 oktober 2016 door Kurt De Loor in commissie gehouden interpellatie tot viceminister-president Liesbeth Homans over de integratie van het OCMW in het gemeentebestuur en het standpunt van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) daaromtrent

905 (2016-2017) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

6 oktober 2016
Motie (pdf) ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
19 oktober 2016
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

905 (2016-2017) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Stemming in de plenaire vergadering

Motie 905 (2016-2017) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
97 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 22 leden hebben "ja" gestemd
  • 75 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details