U bent hier

Ontwerp van decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 tot uitvoering van artikel 13 van het decreet van 15 januari 2016 houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen en de oprichting van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen

van de Vlaamse Regering
897 (2016-2017) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

29 september 2016
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
18 oktober 2016
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
25 oktober 2016
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
5 november 2016
Te behandelen in plenaire vergadering
18 november 2016
Bekrachtigd en afgekondigd
21 december 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

897 (2016-2017) nr. 1
897 (2016-2017) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 897 (2016-2017) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 103 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
99 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 99 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid