U bent hier

Ontwerp van decreet tot bekrachtiging van het reglement tot bepaling van de bestuursbeginselen die van toepassing zijn bij de besluitvorming door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie inzake het hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap en houdende andere bepalingen inzake kwaliteitszorg en accreditatie in het hoger onderwijs

van de Vlaamse Regering
887 (2015-2016) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

21 september 2016
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
11 oktober 2016
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs
20 oktober 2016
In behandeling in Commissie voor Onderwijs
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
15 november 2016
Te behandelen in plenaire vergadering
25 november 2016
Bekrachtigd en afgekondigd
27 januari 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

887 (2015-2016) nr. 1
887 (2015-2016) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 887 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
94 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 94 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Paul Cordy en Tine Soens
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid