U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

12 september 2016
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
3 oktober 2016
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
11 oktober 2016
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
18 oktober 2016
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
5 november 2016
Te behandelen in plenaire vergadering.
9 november 2016
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
18 november 2016
Bekrachtigd en afgekondigd.
13 december 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

880 (2015-2016) nr. 1
880 (2015-2016) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 880 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 73 leden hebben "ja" gestemd
  • 24 leden hebben "neen" gestemd
  • 4 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
97 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 71 leden hebben "ja" gestemd
  • 22 leden hebben "neen" gestemd
  • 4 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid