U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

12 september 2016
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
11 oktober 2016
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
18 oktober 2016
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
5 november 2016
Te behandelen in plenaire vergadering
18 november 2016
Bekrachtigd en afgekondigd
13 december 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

880 (2015-2016) nr. 1
880 (2015-2016) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 880 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 73 leden hebben "ja" gestemd
  • 24 leden hebben "neen" gestemd
  • 4 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
97 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 71 leden hebben "ja" gestemd
  • 22 leden hebben "neen" gestemd
  • 4 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Els Robeyns en Peter Wouters
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid