U bent hier

Advies van het Vlaams Vredesinstituut over de IJzertoren, bij decreet van 15 juli 2011 erkend als Memoriaal van Vlaamse Ontvoogding en Vrede

van het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
877 (2015-2016) nr. 1

Procedureverloop

22 augustus 2016
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
18 oktober 2016
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Gedachtewisseling met: - Tomas Baum, directeur VVI - Maarten Van Alstein, onderzoeker VVI - Paul De Belder, voorzitter vzw Aan de IJzer - Dirk Demeurie, algemeen secretaris vzw Aan de IJzer
15 juni 2017
Afgehandeld in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

Documenten

877 (2015-2016) nr. 1
877 (2015-2016) nr. 2