U bent hier

Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de Noordzee tegen de verontreiniging door marien zwerfvuil

866 (2015-2016) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

18 juli 2016
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
23 augustus 2016
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.
31 augustus 2016
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
20 september 2016
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
30 september 2016
Te behandelen in plenaire vergadering.
5 oktober 2016
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.

Documenten

866 (2015-2016) nr. 1
866 (2015-2016) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van resolutie 866 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
112 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 112 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever