U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met de versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds, ondertekend te Astana op 21 december 2015

van de Vlaamse Regering
861 (2015-2016) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

7 juli 2016
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
23 augustus 2016
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
31 augustus 2016
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
8 november 2016
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
21 november 2016
Te behandelen in plenaire vergadering.
23 november 2016
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
2 december 2016
Bekrachtigd en afgekondigd.
21 december 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

861 (2015-2016) nr. 1
861 (2015-2016) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 861 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
98 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 71 leden hebben "ja" gestemd
  • 24 leden hebben "neen" gestemd
  • 3 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
94 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 69 leden hebben "ja" gestemd
  • 22 leden hebben "neen" gestemd
  • 3 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid