U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, wat de toestemming tot crematie betreft

van Martine Taelman, Peter Wouters, Michel Doomst, Nadia Sminate, Katrien Schryvers en Sofie Joosen
859 (2015-2016) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

6 juli 2016
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
28 oktober 2016
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
17 januari 2017
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
25 januari 2017
Te behandelen in plenaire vergadering
10 februari 2017
Bekrachtigd en afgekondigd
6 maart 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

859 (2015-2016) nr. 1
859 (2015-2016) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 859 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
107 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 107 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Nadia Sminate en Marnic De Meulemeester
Materie
Gewestaangelegenheid