U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende de verschuiving en aanwending van werkingsmiddelen als gevolg van de toepassing van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, en houdende de verlenging van de aanwendingstermijn voor de extra werkingstoelage voor de stijging van het aantal anderstalige kleuters

854 (2015-2016) nr. 2
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

6 juli 2016
Aangenomen in plenaire vergadering.

Documenten

854 (2015-2016) nr. 1
854 (2015-2016) nr. 2