U bent hier

Voorstel van decreet houdende de verschuiving en aanwending van werkingsmiddelen als gevolg van de toepassing van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, en houdende de verlenging van de aanwendingstermijn voor de extra werkingstoelage voor de stijging van het aantal anderstalige kleuters

van Kathleen Helsen, Koen Daniëls, Jo De Ro, Caroline Gennez en Elisabeth Meuleman
854 (2015-2016) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

6 juli 2016
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering
In spoedbehandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
15 juli 2016
Bekrachtigd en afgekondigd
6 september 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

854 (2015-2016) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 854 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
108 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 108 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid