U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 99 van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen

van Bert Maertens, Ward Kennes, Marnic De Meulemeester, Sofie Joosen, Michel Doomst en Peter Wouters
851 (2015-2016) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

6 juli 2016
15 juli 2016
Bekrachtigd en afgekondigd
24 augustus 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

851 (2015-2016) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 851 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
108 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 108 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
104 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 104 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid