U bent hier

Amendement voorgesteld na het uitbrengen van het mondeling verslag op het voorstel van decreet houdende de invoering van een regelluw kader in functie van de proefprojecten basisbereikbaarheid

807 (2015-2016) nr. 4
Amendement nr. 4
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

29 juni 2016
Amendement (pdf) ingediend.
Verstuurd naar de voorzitter.
Ontvankelijk.

Documenten

807 (2015-2016) nr. 1
807 (2015-2016) nr. 3
807 (2015-2016) nr. 4