U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2016 (Hoofdstuk 2. Kanselarij en Bestuur; hoofdstuk 11. Inwerkingtreding)

764 (2015-2016) nr. 5
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

14 juni 2016
Verslag (pdf) ingediend
22 juni 2016
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

764 (2015-2016) nr. 4
764 (2015-2016) nr. 5
764 (2015-2016) nr. 6
764 (2015-2016) nr. 7
764 (2015-2016) nr. 8
764 (2015-2016) nr. 9
764 (2015-2016) nr. 10
764 (2015-2016) nr. 11
764 (2015-2016) nr. 12

Meer details

Verslaggevers