U bent hier

Ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie en het decreet van 25 april 2014 betreffende de rustpensioenen, toegekend aan de vastbenoemde personeelsleden van de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie en betreffende de overlevingspensioenen, toegekend aan de rechtverkrijgenden van die personeelsleden

van de Vlaamse Regering
829 (2015-2016) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

15 juni 2016
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
28 juni 2016
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
6 juli 2016
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
7 juli 2016
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
16 augustus 2016
Te behandelen in plenaire vergadering
14 oktober 2016
Bekrachtigd en afgekondigd
1 december 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

829 (2015-2016) nr. 1
829 (2015-2016) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 829 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
112 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 112 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid