U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

8 juni 2016
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
15 juni 2016
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
16 juni 2016
In behandeling in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
23 juni 2016
Vergadering Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoorzitting met vertegenwoordigers van: - de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen - het Vlaams Huurdersplatform - VIVAS
30 juni 2016
Aangenomen in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
1 september 2016
Te behandelen in plenaire vergadering
14 oktober 2016
Bekrachtigd en afgekondigd
13 december 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

814 (2015-2016) nr. 1
814 (2015-2016) nr. 3
814 (2015-2016) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 814 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
112 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 82 leden hebben "ja" gestemd
  • 21 leden hebben "neen" gestemd
  • 9 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
107 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 79 leden hebben "ja" gestemd
  • 20 leden hebben "neen" gestemd
  • 8 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Björn Anseeuw, Michèle Hostekint en An Christiaens
Dossiers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid