U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

8 juni 2016
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
15 juni 2016
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
16 juni 2016
In behandeling in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
30 juni 2016
Aangenomen in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
1 september 2016
Te behandelen in plenaire vergadering.
5 oktober 2016
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
14 oktober 2016
Bekrachtigd en afgekondigd.
13 december 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

814 (2015-2016) nr. 1
814 (2015-2016) nr. 3
814 (2015-2016) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 814 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
112 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 82 leden hebben "ja" gestemd
  • 21 leden hebben "neen" gestemd
  • 9 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
107 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 79 leden hebben "ja" gestemd
  • 20 leden hebben "neen" gestemd
  • 8 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid