U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

8 juni 2016
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
15 juni 2016
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.
16 juni 2016
In behandeling in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
23 juni 2016
Vergadering Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoorzitting met vertegenwoordigers van:
- de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen
- het Vlaams Huurdersplatform
- VIVAS
30 juni 2016
Aangenomen in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
1 september 2016
Te behandelen in plenaire vergadering.
5 oktober 2016
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
14 oktober 2016
Bekrachtigd en afgekondigd.
13 december 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

814 (2015-2016) nr. 1
814 (2015-2016) nr. 3
814 (2015-2016) nr. 4

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid