U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

6 juni 2016
Verstuurd naar de voorzitter
7 juni 2016
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
8 juni 2016
Advies Raad van State gevraagd
16 juni 2016
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
6 juli 2016
Advies Raad van State ontvangen
Advies Rekenhof ontvangen
19 oktober 2016
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
26 oktober 2016
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Tweede lezing in commissie gevraagd
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
8 november 2016
Tweede lezing in commissie
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Tweede lezing op verzoek van Rob Beenders (Regl.art. 75)
15 november 2016
Te behandelen in plenaire vergadering
25 november 2016
Bekrachtigd en afgekondigd
30 januari 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

812 (2015-2016) nr. 1
812 (2015-2016) nr. 2
812 (2015-2016) nr. 3
812 (2015-2016) nr. 4
812 (2015-2016) nr. 7

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 812 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
91 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 68 leden hebben "ja" gestemd
  • 20 leden hebben "neen" gestemd
  • 3 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid