U bent hier

Vrijdag 10 april zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op vrijdag 10 april zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 07:00u en duren tot 09:00u.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, vindt het onderhoud ’s ochtends vroeg plaats.
Onze excuses.

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

6 juni 2016
Verstuurd naar de voorzitter
7 juni 2016
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
8 juni 2016
Advies Raad van State gevraagd
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
16 juni 2016
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
6 juli 2016
Advies Rekenhof ingediend
26 oktober 2016
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Tweede lezing in commissie gevraagd
8 november 2016
Tweede lezing in commissie
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
15 november 2016
Te behandelen in plenaire vergadering
16 november 2016
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
25 november 2016
Bekrachtigd en afgekondigd
30 januari 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

812 (2015-2016) nr. 1
812 (2015-2016) nr. 2
812 (2015-2016) nr. 3
812 (2015-2016) nr. 4
812 (2015-2016) nr. 7

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 812 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
91 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 68 leden hebben "ja" gestemd
  • 20 leden hebben "neen" gestemd
  • 3 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid