U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

6 juni 2016
Verstuurd naar de voorzitter.
7 juni 2016
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
8 juni 2016
Advies Raad van State gevraagd.
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
16 juni 2016
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
6 juli 2016
Advies Rekenhof ingediend.
26 oktober 2016
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Tweede lezing in commissie gevraagd.
8 november 2016
Tweede lezing in commissie.
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
15 november 2016
Te behandelen in plenaire vergadering.
16 november 2016
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
25 november 2016
Bekrachtigd en afgekondigd.
30 januari 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

812 (2015-2016) nr. 1
812 (2015-2016) nr. 2
812 (2015-2016) nr. 3
812 (2015-2016) nr. 4
812 (2015-2016) nr. 7

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 812 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
91 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 68 leden hebben "ja" gestemd
  • 20 leden hebben "neen" gestemd
  • 3 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid