U bent hier

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016

verslag door Jan Van Esbroeck en Steve Vandenberghe
19 (2015-2016) nr. 4-C
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

24 mei 2016
Verslag in voorbereiding
2 juni 2016
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

19 (2015-2016) nr. 1-Bijlagen
19 (2015-2016) nr. 2
19 (2015-2016) nr. 3
19 (2015-2016) nr. 4-A
19 (2015-2016) nr. 4-B
19 (2015-2016) nr. 4-C
19 (2015-2016) nr. 4-D
19 (2015-2016) nr. 4-E
19 (2015-2016) nr. 4-F
19 (2015-2016) nr. 4-G
19 (2015-2016) nr. 4-H
19 (2015-2016) nr. 4-I
19 (2015-2016) nr. 4-J
19 (2015-2016) nr. 4-K
19 (2015-2016) nr. 5-Erratum
19 (2015-2016) nr. 6
19 (2015-2016) nr. 8