U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

2 juni 2016
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
9 juni 2016
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
17 juni 2016
Te behandelen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
23 juni 2016
In behandeling in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Voorstel van decreet houdende de invoering van een regelluw kader in functie van de proefprojecten basisbereikbaarheid
8 juli 2016
Bekrachtigd en afgekondigd.
4 augustus 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

807 (2015-2016) nr. 1
807 (2015-2016) nr. 3
807 (2015-2016) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 807 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
91 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 91 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid