U bent hier

Krokusreces

Het Vlaams Parlement is in reces van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari 2020. De commissievergaderingen en de plenaire vergadering hervatten in de week van 2 maart.

De diensten blijven bereikbaar tijdens het reces

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

2 juni 2016
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
9 juni 2016
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
17 juni 2016
Te behandelen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
23 juni 2016
In behandeling in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
8 juli 2016
Bekrachtigd en afgekondigd
4 augustus 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

807 (2015-2016) nr. 1
807 (2015-2016) nr. 3
807 (2015-2016) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 807 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
91 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 91 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid