U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

731 (2015-2016) nr. 3
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

25 mei 2016
Aangenomen in plenaire vergadering.

Documenten

731 (2015-2016) nr. 1
731 (2015-2016) nr. 2
731 (2015-2016) nr. 3