U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat de vrijstelling van onroerende voorheffing voor jeugdwerkorganisaties en jeugdverblijfcentra betreft

van Tinne Rombouts, Miranda Van Eetvelde, Lionel Bajart, Marius Meremans, Caroline Bastiaens en Bart Nevens
778 (2015-2016) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

18 mei 2016
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
3 juni 2016
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
28 juni 2016
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, toelichting van het advies door de Vlaamse Jeugdraad, bespreking en stemming
5 juli 2016
Te behandelen in plenaire vergadering
15 juli 2016
Bekrachtigd en afgekondigd
18 augustus 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

778 (2015-2016) nr. 1
778 (2015-2016) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 778 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
104 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 104 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid