U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende wijziging van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 en het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat de omzetting van de aanbevelingen van GRECO betreft

756 (2015-2016) nr. 3
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

18 mei 2016
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

756 (2015-2016) nr. 1
756 (2015-2016) nr. 3