U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Turkije, ondertekend te Ankara op 11 april 2014

van de Vlaamse Regering
776 (2015-2016) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

13 mei 2016
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
7 juni 2016
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
21 juni 2016
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
29 juni 2016
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging
8 juli 2016
Bekrachtigd en afgekondigd
22 augustus 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

776 (2015-2016) nr. 1
776 (2015-2016) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 776 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
95 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 91 leden hebben "ja" gestemd
  • 4 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Jan Van Esbroeck
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid