U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van diverse decreten, wat de optimalisatie van de organisatie en de rechtspleging van de dienst van de Vlaamse bestuursrechtscolleges betreft (opschrift gewijzigd door de commissie: ... houdende wijziging van diverse decreten, wat de optimalisatie van de organisatie en de rechtspleging van de Vlaamse bestuursrechtcolleges betreft)

777 (2015-2016) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

18 mei 2016
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
20 mei 2016
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
24 mei 2016
Advies Raad van State gevraagd.
30 mei 2016
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
27 juni 2016
11 oktober 2016
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Tweede lezing in commissie gevraagd.
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
25 oktober 2016
Tweede lezing in commissie.
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Tweede lezing op verzoek van Björn Rzoska (Regl. art. 75)
24 november 2016
Te behandelen in plenaire vergadering.
30 november 2016
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
9 december 2016
Bekrachtigd en afgekondigd.
24 januari 2017
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

777 (2015-2016) nr. 1
777 (2015-2016) nr. 2
777 (2015-2016) nr. 3
777 (2015-2016) nr. 6
777 (2015-2016) nr. 7

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 777 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
108 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 78 leden hebben "ja" gestemd
  • 8 leden hebben "neen" gestemd
  • 22 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 75 leden hebben "ja" gestemd
  • 7 leden hebben "neen" gestemd
  • 21 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid