U bent hier

Amendementen op het voorstel van decreet houdende wijziging van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 en het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat de omzetting van de aanbevelingen van GRECO betreft

756 (2015-2016) nr. 2
Amendementen 1 en 2
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

18 mei 2016
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

756 (2015-2016) nr. 1
756 (2015-2016) nr. 2