U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

13 mei 2016
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
8 juni 2016
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
16 juni 2016
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
21 juni 2016
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
28 juni 2016
29 juni 2016
Tweede lezing in commissie.
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
6 juli 2016
Te behandelen in plenaire vergadering.
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
15 juli 2016
Bekrachtigd en afgekondigd.
19 augustus 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

773 (2015-2016) nr. 1
773 (2015-2016) nr. 3
773 (2015-2016) nr. 4
773 (2015-2016) nr. 8

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 773 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
108 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 82 leden hebben "ja" gestemd
  • 26 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid