U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

13 mei 2016
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
16 juni 2016
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
21 juni 2016
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
28 juni 2016
Tweede lezing in commissie gevraagd
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Artikelsgewijze bespreking en stemming
29 juni 2016
Tweede lezing in commissie
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda:
Tweede lezing op verzoek van Jan Bertels en Elke Van den Brandt (Regl. art. 75)
Tweede lezing op verzoek van Jan Bertels en Elke Van den Brandt (Regl. art. 75)
6 juli 2016
15 juli 2016
Bekrachtigd en afgekondigd
19 augustus 2016
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

773 (2015-2016) nr. 1
773 (2015-2016) nr. 3
773 (2015-2016) nr. 4
773 (2015-2016) nr. 8

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 773 (2015-2016) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
108 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 82 leden hebben "ja" gestemd
  • 26 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Elke Van den Brandt, Katrien Schryvers en Lorin Parys
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid